I developed the music identity of the podcast Digitale Zaken op tafel

Commissioned by the Dutch government (Rijksoverheid), I developed the music identity of the podcast Digitale Zaken op tafel for the Adviescollege ICT-toetsing (formerly BIT). In other words: the intro and outro music of the podcast.

Terugblik op symposium "Digitaal vaardig beleid realiseer je samen" met de SVB Digitale Zaken op tafel

In deze eerste aflevering van Digitale Zaken op tafel, gaat Sander van Amerongen (Secretaris-directeur van het Adviescollege ICT-toetsing) in gesprek met Simon Sibma (Voorzitter Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank), en Rikky van Osch (Voorzitter van het Adviescollege ICT-toetsing).In dit gesprek praten zij over digitaal vaardig beleid, het thema van het symposium dat het Adviescollege ICT-toetsing op 9 november 2023 organiseerde. Ook gaan ze in op relevante ervaringen die de SVB had met ICT-projecten en adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing.Relevante links:• SVB.nl: Pilot kwetsbare ouderen • Publiek Denken: Technologisch en juridisch innoveren: TNO en SVB • Binnenlands Bestuur: SVB werkt aan blind data delen De terugblik op het symposium staat online: https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onderwerpen/terugblik-op-symposium-acict-9-november-2023Adviescollege ICT-toetsingDe algemene website van het Adviescollege ICT-toetsing waar alle informatie te vinden is waaronder het toetskader, de handreikingen en alle uitgebrachte adviezen:Home | Adviescollege ICT-toetsing (adviescollegeicttoetsing.nl)Creditsmuziekcompositie en uitvoering door Marco Raaphorst 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.